ادامه مطلب...

دکتر ابوالفضل نظمی
دکترای تاریخ
عضو شواری مرکزی و معاون امور شهرستانها حزب همت دراستان آذربایجان شرقی

ادامه مطلب...

شهرام حسین نژاد دانشور مسئول پهنه غرب و شمالغرب و رییس شورای سیاستگذاری آذربایجان شرقی

ادامه مطلب...

سردار عزت اله جعفری عضو شورای مرکزی آذربایجان شرقی و معاونت فرهنگی شمالغرب کشور

ادامه مطلب...

رسول صادق زاده عضو شورای مرکزی و جانشین و مشاور عالی مسئول استان آذربایجان شرقی

ادامه مطلب...

محمد نامور عضو شورای مرکزی و معاونت اجرایی و برنامه ریزی استان

ادامه مطلب...

میثم پتره عضوشورای مرکزی و مسئول کمیته فناوری اطلاعات و سایبری

ادامه مطلب...

احد میرزایی عضو شورای مرکزی و مسئول شهرستان تبریز

ادامه مطلب...

رضا زباندار نائب رییس شورای مرکزی آذربایجان شرقی

ادامه مطلب...

لاریسا دلجوفر عضو شورای مرکزی و رییس سازمان بانوان آ.ش

ادامه مطلب...

شبنم ابافت عضو شورای مرکزی و مسئول کمیته سلامت استان آذربایجان شرقی

ادامه مطلب...

مهدی نجفی عضو شورای مرکزی و مسئول کمیته تبلیغات

ادامه مطلب...

رضا ربوی رییس سازمان ارتباطات و مدیر روابط عمومی حزب در استان

ادامه مطلب...

حسین نجفی عضو شورای مرکزی و مسئول سازمان جوانان و دانشجویان استان

ادامه مطلب...

نظمی عضو شورای مرکزی و مسئول امور شهرستان ها ی استان آذربایجان شرقی

ادامه مطلب...

ابوالفضل حبیبی عضو شورای مرکزی و مسئول کمیته ایثارگران

ادامه مطلب...

حجت الاسلام محمد دهقان پور عضو شورای مرکزی استان

ادامه مطلب...

سید محمد علی سید سلیلی عضو شورای مرکزی و معاونت حقوقی حزب در استان

ادامه مطلب...

علی اکبر عدلی عضو شورای مرکزی

تاریخچه حزب

در حال آماده سازی این بخش ......

اطلاعات تماس

آدرس: تبریز - خیابان رسالت - روبه روی قنادی - دفتر حزب همت 

دفتر: ۳۴۴۱۰۱۰۶ (۰۴۱)

پیام کوتاه: به زودی ....

 ایمیل:info@hemmatp.ir

تلفن ضروری : ۰۹۳۳۶۱۷۳۹۴۹ ( پتره )